Vergoeding en tarieven

Vergoeding en tarieven

Vergoeding

Als u zonder verwijsbrief van uw arts de diëtist benadert is het mogelijk dat uw zorgverzekeraar uw behandeling niet (volledig) vergoedt. Indien u van uw huisarts een verwijsbrief voor de diëtist heeft gekregen dan dekt de basisverzekering tot drie uur dieetadvisering per jaar. Dit valt onder het verplicht eigen risico (met uitzondering van kinderen tot 18 jaar). Als deze drie uur overschreden worden, is het mogelijk om beroep te doen op een aanvullende verzekering.

De hoeveelheid aanvullende tijd is echter per verzekering verschillend.

Bij twijfel raad ik u aan uw eigen zorgverzekering te raadplegen om ongewenste situaties te voorkomen.

 

Indien u diabetes, COPD of een verhoogd risico op hart- en vaatziekten heeft, dan worden de kosten voor uw behandelingen vergoed vanuit een ketenzorgorganisatie zonder dat dit uw eigen risico beinvloedt. Informeer hiervoor bij uw arts of praktijkondersteuner.

 

Sinds 2011 kunt u ook zonder verwijzing een afspraak bij een diëtist maken. 

 

Tarieven

Wij hebben met alle bekende zorgverzekeraars contracten gesloten. De kosten van de behandeling declareren wij rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. Diëtistenpraktijk Igía hanteert de tarieven voor gecontracteerde dieetadvisering zoals die door zorgverzekeraars zijn vastgesteld. Voor niet gecontracteerde dieetadvisering kan onderstaande tarievenlijst ingezien worden.

 

Bij een niet nagekomen afspraak of een afspraak die niet binnen 24 uur geannuleerd is, wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Deze factuur zal NIET naar de zorgverzekeraar verzonden worden, maar direct naar de cliënt zelf.

Soort consult

Duur en uitwerktijd

Tarief (euro's)


Eerste consult45 of 60 + 30 minuten uitwerking persoonlijk voedingsadvies


93,75 - 112,50 


Vervolgconsult kort


15 minuten

18,75

 

Vervolgconsult gemiddeld

 

30 minuten

37,50


Vervolgconsult

lang


45 minuten

56,25

 

Telefonisch vervolg

consult

 

15 of 30 minuten

18,75 - 37,50

Huisbezoek27,00 uittoeslag


 

Diëtistenpraktijk Igía

De hooge bongert 1a

6903 DA Zevenaar

0640193169

info@dietistenpraktijk-igia.nl

 

Aangesloten bij:

* Diëtisten Coöperatie Nederland (DCN)

* Kwaliteitsregister Paramedici (KP)

* Eerste lijns Diëtisten in de regio Arnhem (ElDiA)