Vergoeding en tarieven

    Voedings- en leefstijladvies

Diëtist Zevenaar, Rheden, Beek en Didam                                     

Vergoeding en tarieven

Vergoeding

Als u zonder verwijsbrief van uw arts de diëtist benadert is het mogelijk dat uw zorgverzekeraar uw behandeling niet (volledig) vergoedt. Indien u van uw huisarts een verwijsbrief voor de diëtist heeft gekregen dan dekt de basisverzekering tot drie uur dieetadvisering per jaar. Dit valt onder het verplicht eigen risico (met uitzondering van kinderen tot 18 jaar). Als deze drie uur overschreden worden, is het mogelijk om beroep te doen op een aanvullende verzekering.

De hoeveelheid aanvullende tijd is echter per verzekering verschillend.

Bij twijfel raad ik u aan uw eigen zorgverzekering te raadplegen om ongewenste situaties te voorkomen.

 

Indien u diabetes, COPD of een verhoogd risico op hart- en vaatziekten heeft, dan worden de kosten voor uw behandelingen vergoed vanuit een ketenzorgorganisatie zonder dat dit uw eigen risico beinvloedt. Informeer hiervoor bij uw arts of praktijkondersteuner.

 

Sinds 2011 kunt u ook zonder verwijzing een afspraak bij een diëtist maken. 

 

Tarieven

Ik heb met alle bekende zorgverzekeraars contracten gesloten. De kosten van de behandeling declareer ik rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. 

 

Bij een niet nagekomen afspraak of een afspraak die niet binnen 24 uur geannuleerd is, wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Deze factuur zal NIET naar de zorgverzekeraar verzonden worden, maar direct naar de cliënt zelf.  

 

Soort consult

Duur en uitwerktijd

Tarief


Eerste consult45 tot 60 + 30 minuten75,00 tot 90,00Vervolgconsult kort


10 + 5 minuten

15,00

 

Vervolgconsult gemiddeld

 

20 + 10 minuten

30,00


Vervolgconsult

lang


35 + 10 minuten

45,00

 

Telefonisch vervolg

consult

 

10 + 5 minuten of

20 + 10 minuten

15,00 tot 30,00


Eerste huisbezoek


45 tot 60 + 30 minuten


102,00 tot 117,00

(incl. 27 euro uittoeslag)
 

Diëtistenpraktijk Igía

De hooge bongert 1a

6903 DA Zevenaar

0640193169

info@dietistenpraktijk-igia.nl

 

Aangesloten bij:

* Diëtisten Coöperatie Nederland (DCN)

* Kwaliteitsregister Paramedici (KP)

* Eerste lijns Diëtisten in de regio Arnhem (ElDiA)