PIKO

    Voedings- en leefstijladvies

Diëtist Zevenaar, Rheden, Beek en Didam                                     

PIKO

 

In 2014 telde de gemeente Zevenaar 32.450 inwoners. Binnen de leeftijdscategorie 0-15 jaar was er bij 15% kinderen sprake van overgewicht (CBS, Den Haag/Heerlen, 2014). Een kind dat te zwaar is, heeft meer kans op gezondheidsproblemen en sociaal emotionele problemen.


PIKO is een multidisciplinair samenwerkingsverband in de Liemers voor kinderen van 2 tot 18 jaar oud met overgewicht of obesitas. Het doel van dit samenwerkingsverband is om het eet- en beweeggedrag van deze kinderen en hun ouder(s)/verzorger(s) te verbeteren.


Het PIKO-team bestaat uit kinderoefentherapeuten Cathalijne van Nieuwamerongen, Ralph Meijer, diëtist Nina Kladakis, orthopedagoog Chantal Berens, coach Lidy van Nieuwamerongen en professionals van Gezondheidscentrum Bent Sports.


Binnen PIKO staan diverse elementen centraal: persoonlijke aandacht, plezier in bewegen, gezond eet- en beweeggedrag en ‘lekker in je vel zitten’.


Het programma beslaat 24 weken. Meer informatie over de invulling van het programma kan verkregen worden via 0316-224734 of mail@vannieuwamerongen.eu


Extra ondersteuning

Voordat het traject begint zal er een intakegesprek  plaatsvinden met een persoonlijke coach Lidy. Zij heeft als taak de deelnemers te informeren over het interventieprogramma PIKO. Gedurende het PIKO-traject worden de ouder(s)/verzorger(s) en het kind door haar begeleid. Lidy zal alle vragen beantwoorden en altijd proberen te zoeken naar een passende oplossing in samenspraak met het PIKO-team.


Invulling PIKO

Kinderoefentherapie

Gedurende het traject wordt er twee keer per week een uur zinvol bewogen in groepsverband. De behandelingen richten zich op het intrainen, automatiseren en verbeteren van de kwaliteit van motorische vaardigheden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de manier waarop een beweging wordt uitgevoerd. Er wordt aandacht besteed aan spierspanning, houding en coördinatie.


Diëtist

Het voedingspatroon en het eetgedrag van het kind zullen geanalyseerd worden. Ook zal er aandacht besteed worden aan de voedingsgewoonten binnen het gezin. Vervolgens zullen er knelpunten besproken worden. Hiernaast zal er tijdens de groepsbijeenkomsten onder andere gesproken worden over gezonde voeding, bewuste keuzes, traktaties en simpele en lekkere recepten.


Orthopedagoog

De orthopedagoog richt zich op het welbevinden van het kind, stimuleert gedragsverandering en creëert bewustwording. De orthopedagoog geeft tips en trucs over hoe de ouder(s) / verzorger(s) moeilijke momenten van hun kind kunnen opvangen. Ook zal met hen besproken worden hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan een positieve gedragsverandering van hun kind.


Born to Move

Gezondheidscentrum Bent Sports verzorgt één tot twee keer per week Born to Move. Born to Move is een beweegprogramma waarbij kinderen ingedeeld worden in verschillende leeftijdscategorieën. Hierdoor zijn de lessen goed afgestemd op de belevingswereld van het kind. Er worden zeer gevarieerde bewegingsvormen aangeboden zoals martial arts, dans, core training, spelletjes en yoga.


De kosten

De professionals zijn aangesloten bij diverse beroepsverenigingen. Vergoedingen zijn veelal mogelijk vanuit uw basis- en aanvullende verzekering. Graag helpt het PIKO-team ouder(s)/verzorger(s) om te achterhalen voor welke vergoeding hun kind  in aanmerking komt.


Aanmelden

Deelname aan de pilot van PIKO is gratis! 

Diëtistenpraktijk Igía

De Hooge Bongert 1A

6903 DA Zevenaar

0640193169

info@dietistenpraktijk-igia.nl

 

Aangesloten bij:

* Diëtisten Coöperatie Nederland (DCN)

* Kwaliteitsregister Paramedici (KP)

* Eerste lijns Diëtisten in de regio Arnhem (ElDiA)